Župan Občine Komenda

Program 2018-2022

Štiri leta mojega vodenja naše občine je hitro minilo. V tem času smo uspeli izvesti veliko del in nalog, ki sem si jih zastavil. Prav gotovo pa niso bile vse želje uresničene, predvsem iz objektivnih razlogov in možnosti. Odločil sem se, da kandidiram za vašega župana še za eno mandatno obdobje, v katerem bomo skupaj z občinsko upravo in z veliko pomočjo svetnic in svetnikov, ki jim boste namenili svoj glas na volitvah dne 18. novembra, poizkušali dokončati še nedokončana dela in postoriti kar največ za vse nas, za skupno dobro. Da sem v danih možnostih v tem mandatu uspešno vodil občino, mi daje potrditev tudi dejstvo, da sem na prihajajočih volitvah edini kandidat za to mesto. A to me nebo uspavalo, še bolj me vzpodbuja k nadaljnjemu uspešnemu delu. Še naprej se bom po vseh močeh trudil za naš boljši razvoj in napredek.

Še naprej se bom trudil:

  • za transparentno delovanje in upravljanje z javnimi sredstvi,
  • za nadaljnjo izgradnjo manjkajoče kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture v vaseh, ki tega niso bile deležne v tem mandatu,
  • za izgradnjo medgeneracijskega centra,
  • za nadaljevanje urejanja in čiščenja vodotokov,
  • za ureditev objekta v centru Komende, ki nam nikakor ni v ponos, a sodni mlini so vse prepočasni,
  • da država čim prej prične z izgradnjo prepotrebne nove ceste povezave med Mengšem in Vodicami,
  • urediti otroška igrišča po vaseh, kjer so možnosti na javnih površinah oziroma na zemljiščih v lasti občine,
  • za zagotavljanje sredstev za uspešno delovanje društev in klubov,
  • podpreti že do sedaj uspešne in/ali nove skupne projekte,
  • ……….