Župan Občine Komenda

Štiri leta mojega vodenja naše občine je hitro minilo. V tem času smo uspeli izvesti veliko del in nalog, ki sem si jih zastavil. Prav gotovo pa niso bile vse želje uresničene, predvsem iz objektivnih razlogov in možnosti.

Odločil sem se, da kandidiram za vašega župana še za eno mandatno obdobje, v katerem bomo skupaj z občinsko upravo in z veliko pomočjo svetnic in svetnikov, ki jim boste namenili svoj glas na volitvah dne 18. novembra, poizkušali dokončati še nedokončana dela in postoriti kar največ za vse nas, za skupno dobro.

Da sem v danih možnostih v tem mandatu uspešno vodil občino, mi daje potrditev tudi dejstvo, da sem na prihajajočih volitvah edini kandidat za to mesto. A to me nebo uspavalo, še bolj me vzpodbuja k nadaljnjemu uspešnemu delu. Še naprej se bom po vseh močeh trudil za naš boljši razvoj in napredek.

Slavko Poglajen
Župan Občine Komenda

PODPIS